KLUPSKO POLAGANJE 1-2022

U srijedu 13.04.2022. godine održano je polaganje za učeničke pojaseve od 9 do 6. kupa u prostoru Taekwondo kluba Kondor (Aveniji Marina Držića 14). Polaganju je pristupilo 36 članova Taekwondo kluba Kondor, svi članovi su uspješno položili za više pojaseve ali treba navesti nedostatke i znati da se moglo još bolje odraditi. Izdvojio bih posebno grupu predškolske dobi (vrtić) koji su izveli odlično tehnički dio za svoj rang pojasa a to je viši bijeli. Prije polaganja svaka grupa imala je 2 runde kicka po 20 sek, to su probali i roditelji koji bili oduševljeni ovom disciplinom. Čestitamo svim članovima na položenim pojasevima.
 
1. MARIS PLEŠKO 9. kup (viši bijeli pojas)
2. JELENA HORVAT 9. kup (viši bijeli pojas)
3. MARKO KOČOMAN 9. kup (viši bijeli pojas)
4. IVAN PETAR ŠUŠAK 9. kup (viši bijeli pojas)
5. STRIBOR RONČEVIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
6. GRETARONČEVIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
7. LORA KULIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
8. DORA BAUER 9. kup (viši bijeli pojas)
9. DOMINIK ADAMČIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
10. LORETA KOVAČIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
11. RAHELA KOVAČIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
12. RUBEN KOVAČIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
13. KAJA JAKŠIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
14. MAGDALENA MAČKOVIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
15. PETRA VUKOVIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
16. MARTA ČULJAT 9. kup (viši bijeli pojas)
17. MISLAV JURJEVIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
18. VIDA MIHELIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
19. JAKOV PAVIČIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
20. ANTE ALERIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
21. FRANO GALIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
22. MATEJ NJEŽIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
23. IVAN ĐAKOVIĆ 9. kup (viši bijeli pojas)
24. DANIEL SIMETIĆ 8. kup (žuti pojas)
25. PETAR VUK 8. kup (žuti pojas)
26. BORNA GULIĆ 8. kup (žuti pojas)
27. NIKO RAJIĆ 8. kup (žuti pojas)
28. BRUNA SUPINA 8. kup (žuti pojas)
29. NATALIA OLIĆ 8. kup (žuti pojas)
30. SVEN ŠURAN 8. kup (žuti pojas)
31. FRAN MAČKOVIĆ 8. kup (žuti pojas)
32. EVA VUK 8. kup (žuti pojas)
33. LUNA PLEŠKO 8. kup (žuti pojas)
34. HRVOJE HORVAT 8. kup (žuti pojas)
35. MATIAS NIKOLAUS BANIĆ 8. kup (žuti pojas)
36. BERNARD LODETA 6. kup (zeleni pojas)
 
Polaganje su vodili Ivica Blatančić i Mladen Kuliš.
Slike na facebooku: https://www.facebook.com/TAEKWONDOKONDOR/photos/pcb.5095906587192662/5095900250526629
Taekwondo klub Kondor
Keseri 4f, 10250 Zagreb, Hrvatska  *  tel/fax  01 6140 576  *  gsm  091 6560 349
ivica@taekwondo-kondor.hr  *  www.taekwondo-kondor.hr