Poziv za Kondor Open 2014

Poštovani prijatelji taekwondoa, 

Velika čast nam je pozvati Vas na međunarodni taekwondo turnir 9. KONDOR OPEN 2014. koji će se održati 05.10.2014. u Zagrebu. KONDOR OPEN jedan od najkvalitetnijih taekwondo natjecanja u srednjoj Europi. Na dosadašnjim natjecanjima prikazan je vrhunski taekwondo uz sudjelovanje velikog broja europskih prvaka iz 10-tak zemalja. Upravo takvu prikazanu kvalitetu taekwondoa su prepoznali oni bez kojih sport ne može-sponzori (naša djeca, frank, klemm, budosport, dsn i još mnogi drugi) te su se uključili u njegovu organizaciju.

KONDOR OPEN postao je turnir s najatraktivnijim nagradama za najbolje pa je već godinama glavna nagrada je novčana nagrada za seniore u olimpijskim kategorijama, atraktivne slike, tradicionalni proizvodi sponzora, taekwondo dobok i još mnogo drugih nagrada koja privlače najkvalitetenije natatjecatelje iz Hrvatske i Europe.

Jedan od aduta ovog turnira svakako je i njegov termin koji je idealan za posljednju provjeru pred G1 natjecanja u Srbiji i Hrvatskoj.
2012 godine: 491 natjecatelja iz 67 klubova iz 4 države (ITALIJE, BiH, Slovenije i Hrvatske)
2013 godine: 756 natjecatelja iz 89 klubova iz 9 država (Austrija, Italija, Slovenija, BiH, Mađarska, Bugarska, Češka, Abanija i Hrvatska)

Po prvi puta u povijesti našeg turnira imat ćemo natjecanje u POOMSE i na to smo vrlo ponosni. Nadam se da će sve gore navedeno biti dovoljan razlog da ponovno dođete na 9. KONDOR OPEN 2014 u Zagrebu.

NOVOSTI na KONDOR OPENU 2014:
a)    SENIORI/SENIORKE: novčanu nagradu u vrijednosti 200€ za 4 najbolje seniorke i 4 najbolja seniora u olimpijskim kategorijama: Seniori (SM2): -58, -68, -80, +80kg, Seniorke (SŽ2): -49, -57, -67, +67kg
b)    MLAĐI KADETI mogu se natjecati na elektronskim oklopima Daedo
c)     KICK (svi natjecatelji dobit će taekwondo bočice)
d)    1. KONDOR KIDS OPEN (natjecanje za najmlađe članove klubova, koristit će se oklopi Lajust. Svi natjecatelji dobit će taekwondo bočice
e)    1. POOMSE KONDOR OPEN (prve 3 ukupno najbolje ekipe u svim skupinama biti će nagrađene peharima, prva ekipa dobit će 5 POOMSE doboka)

Vidimo se u Zagrebu!

Predsjednik TK Kondor
Ivica Blatančić 4. DAN/WTF


Dear taekwondo friends,

ii is a great honor to invite you to the International Taekwondo Tournament, 9th KONDOR OPEN 2014 which will be held 5th of October 2014. in Zagreb. KONDOR OPEN is one of the best taekwondo competition in Central Europe. At previous competitions we was able to see a top taekwondo performance with the participation of a large number of European champions from ten countries. This high quality of Taekwondo was recognized by sponsors which decided to help us (naša djeca doo, Frank dd, Klemm doo, Budosport doo, DSN doo and many others) and they are included in the organization.

KONDOR OPEN has become the most attractive tournament with prizes for the best competitors and a main prize has been money award for seniors in Olympic categories, attractive images, traditional products of sponsors, taekwondo dobok and many other prizes that attract the best competitors from Croatian and Europe.

One of the advantages of this tournament is certainly his term, because is ideal for a final check before the G1 competition in Serbia and Croatia.
2012 year: 491 competitors from 67 clubs from four countries (Italy, Bosnia and Herzegovina, Slovenia and Croatia)
2013 year: 756 competitors from 89 clubs from nine countries (Austria, Italy, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Bulgaria, Czech Republic, Croatia and Albanija)

For the first time in the history of our tournament, we will have competition in POOMSE and we are very proud of it. I hope that all these are enough reason to come again on the 9th KONDOR OPEN 2014 in Zagreb.

NEWS on 9th KONDOR OPEN 2014:

a)    SENIORS M/F: award is worth € 200 for the 4 best seniors, male and female in the Olympic categories: Seniors (SM2): -58, -68, -80, + 80kg, Seniors (SF2): -49 - 57, -67, + 67kg
b)    YOUNGER CADETS will compete on the electronic body Daedo protector
c)     KICK (All contestants will receive a Taekwondo bottle)
d)    1th KONDOR KIDS OPEN (competition for the youngest member of the club, will be used Lajust protectors. All contestants will receive a Taekwondo bottle.
e)    1th POOMSAE KONDOR OPEN (first 3 best overall team in all groups will be awarded with trophies, the first team will receive 5 POOMSAE DOBOK)

See you in Zagreb!

President of TK Kondor
Ivica Blatancic 4 DAN/WTF

Taekwondo klub Kondor
Keseri 4f, 10250 Zagreb, Hrvatska  *  tel/fax  01 6140 576  *  gsm  091 6560 349
ivica@taekwondo-kondor.hr  *  www.taekwondo-kondor.hr